Nauka

Dzieci uczą się przez cały czas. Rolą opiekuna jest zapewnienie dziecku bezpiecznego i stymulującego środowiska, które zachęca do odkrywania świata, nauki nowych umiejętności, poznawania własnych możliwości i ograniczeń, pobudzania ciekawości i kreatywności, budowy poczucia pewności siebie i własnej sprawczości.


Postulaty opieki ukierunkowanej na rozwój i uczenie się dziecka*:

 • zabawę,
 • towarzystwo innych osób,
 • aktywność,
 • odkrywanie i doświadczanie nowych rzeczy,
 • mówienie do siebie,
 • dzielenie się swoimi obserwacjami i wrażeniami z dorosłym, który umie interpretować otrzymywane sygnały,
 • odtwarzanie prawdziwych sytuacji i odgrywanie ról,
 • podejmowanie wyzwań intelektualnych i fizycznych,
 • obserwowanie instrukcji „jak coś zrobić”,
 • ćwiczenie, powtarzanie, implemetowanie umiejętności,
 • radosne i przyjemnie spędzanie czasu.

 

* Za Early Years Foundation Stage, Qualifications and Curriculum Development Agency


W żłobku Miś Joga zapewniamy Dzieciom warunki wypełniające wszystkie zalecane krytetria. Dzieci przebywają w przyjaznej przestrzeni, otoczone prostymi i pobudzającymi kreatywność zabawkami. W czasie codziennych zajęć jak również spotkań tematycznych i zajęć ruchowych stykają się z bodźcami, które rozbudzają ciekawość i chęć do własnej aktywności badawczej. Pod okiem naszych wspaniałych opiekunek Dzieci mogą mierzyć się z nowymi zadaniami i rozszerzać zakres swoich możliwości, a także budować poczucie własnej wartości. Dzieci uczą się wzajemnych relacji i odkrywają możliwości interakcji. Mają czas i sposobność by w dostosowanym do swoich potrzeb tempie poznawać świat i swobodnie się rozwijać.