Inspiracje

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły niezwykłe osiągnięcia w badaniach nad rozwojem dziecka, jego procesami poznawczymi, sposobem uczenia się i budowania więzi z najbliższymi, oraz wpływu nawet najwcześniejszych doświadczeń na kształtującą się osobowość, zdolności i inteligencję. Metody opieki i wspierania rozwoju małych dzieci wypracowane przez doniosłe ośrodki badawcze i uznanych specjalistów zostały poddane surowej ocenie rodziców, nauczycieli i wychowawców by stać się fundamentami wychowania ukierunkowanego na podmiotowość dziecka, poszanowanie jego indywidualności, zaspokajanie jego potrzeb emocjonalnych, zapewnianie warunków najlepszych dla swobodnego rozwoju jego potencjału i możliwości. Tak właśnie pracujemy w żłobku Miś Joga.

Korzystamy z metod opartych na:

  • uważności,
  • wrażliwości,
  • porozumieniu.

Tworzymy miejsce bezpieczne, dobre i wspierające. Zapewniamy środowisko, w którym dzieci budują swoje pierwsze relacje poza najbliższą rodziną, badają i poznają otaczający je świat, nabywają nowych umiejętności i odkrywają nowe możliwości. Nie boimy się tworzenia więzi i reagowania na wszystkie potrzeby dzieci. Wspieramy, pomagamy i serdecznie towarzyszymy by nasze Dzieci rosły w poczuciu bezpieczeństwa, radości i sprawczości.

Miś Joga – fundamenty opieki

 

Bliskość

Uważność

Nauka